Jäsenille

Hyvä Uudenmaan Rotukissayhdistyksen jäsen, 

alla kutsu syksyn sääntömääräiseen vaalikokoukseemme, joka järjestetään tiistaina 14.11.2023 klo 19 alkaen. Pidämme kokouksen etäkokouksena, jotta mahdollisimman monella jäsenellä on mahdollisuus osallistua kokoukseen.

Lämpimästi tervetuloa kokoukseen!
- URK:n hallitus

KOKOUSKUTSU

Yhdistyksen sääntömääräinen vaalikokous pidetään
tiistaina 14.11.2023 klo 19.00 alkaen
etäkokouksena Jitsi Meet -ympäristössä.

Saadaksesi kokouslinkin ilmoittaudu sunnuntaihin 12.11.2023 mennessä:
Iina Haikka, e-mail sihteeri(at)urk.fi tai iinahaikka(at)outlook.com

Vaalikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 19 § mukaiset asiat.
 
Linkki kokoukseen osallistumista varten toimitetaan sähköpostitse
ilmoittautuneille ennen kokousta.
 
Tervetuloa!
 
ESITYSLISTA
Aika                  tiistai 14.11.2023 klo 19.00
Paikka             Jitsi Meet

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 5. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, joka edustaa yhdistystä keskusliitossa (tilikokouksen 2022 hyväksymän sääntömuutoksen perusteella valittu vaalikokouksessa 2022 puheenjohtaja kahden vuoden toimikaudelle)
 6. Valitaan yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja, joka puheenjohtajan estyneenä ollessa edustaa yhdistystä keskusliitossa
 7. Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet sekä 0-2 varajäsentä sääntöjen 12 §:n mukaisesti seuraavaksi toimikaudeksi
 8. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
 9. Päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruus
 10. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 11. Valtuutetaan yhdistyksen hallitus valitsemaan yhdistyksen jäsenkunnasta edustajat ja heidän varahenkilönsä keskusliiton liittokokouksiin sekä muihin toimielimiin, joissa yhdistyksellä on etuja valvottavanaan
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka asianmukaisessa järjestyksessä on jäsenten toimesta pyydetty kokouksen käsittelyyn, tai jotka hallitus on päättänyt kokoukselle esittää
  12. 1. Sääntömuutosehdotus, yhdistyksen säännöt 19 §
 13. Kokouksen päättäminen
PDF-tiedostoVaalikokouskutsu 2023.pdf (120 kB)
Kutsu syksyn 2023 sääntömääräiseen vaalikokoukseen.
PDF-tiedostoTilikokouskutsu 2023.pdf (116 kB)

Ajankohtaista

 

Jäsenetuja

Jäsenedut löydät täältä!

 

Kissaliiton/toimikuntien posti

Yhdistysten jäsenten lähettämät Suomen Kissaliiton hallitukselle ja toimikunnille osoitetut asiat tulee aina lähettää oman yhdistyksen kautta. Kissaliiton toimikunnat eivät voi ottaa yhdistysten jäseniltä asioita suoraan käsiteltäväksi. URKissa Kissaliiton hallitukselle ja toimikunnille käsiteltäväksi lähetettävät asiat lähetetään URKin sihteerille, sihteeri(at)urk.fi

 

URK:n Vuoden Kissa 

Täältä löytyvät ohjeet URK:n Vuoden Kissa -kilpailuun.